Llesiant

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam yn gweithio gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint ar hyn o bryd ar sut gall sefydliadau partner, budd-ddeiliaid a’n cymunedau feithrin cadernid wrth i ni adfer ar ôl COVID 19.

Mae’r prosiect adfer ar y cyd yn edrych ar bedair thema:

  • Plant a Phobl Ifanc
  • Yr Amgylchedd a Charbon
  • Iechyd Meddwl a Lles
  • Tlodi ac Anghydraddoldeb