Aelodau BGC

Mae’r Bwrdd yn cynnwys Prif Swyddogion rhai o fudiadau sy’n gweithredu yn Sir Wrecsam.

Aelodau Statudol

Cyfranogwyr a wahoddir