Aelodau BGC

Mae’r Bwrdd yn cynnwys Prif Swyddogion rhai o fudiadau sy’n gweithredu yn Sir Wrecsam.

Aelodau Statudol

Cadeirydd BGC: Lyndsey Rawlinson, Pennaeth Gweithredia dau Gogledd Ddwurain Cymru


www.naturalresources.wales

Cllr Hugh Jones, Dirprwy Arweinydd y Cyngor CBSW

Ian Bancroft, Prif Weithredwr CBSW


www.wrexham.gov.uk

Simon Smith, Prif Swyddog Tân


www.nwales-fireservice.org.uk

Gary Doherty, Prif Weithredwr

Rob Smith, Cyfarwyddwr Ardal Dwyrain


www.wales.nhs.uk

Cyfranogwyr a wahoddir

John Gallanders, Prif Weithredwr, AVOW


www.avow.org

Sue Price, Pennaeth, Coleg Cambria


www.cambria.ac.uk

Andy Jones, Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

Judith Magaw, Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

NPS
www.gov.uk/government/organisations/national-probation-service

Superintendent Mark Pierce,Heddlu Gogledd Cymru


www.north-wales.police.uk

Rebecca Masters,  Iechyd Cyhoeddus Cymru


www.publichealthwales.wales.nhs.uk

Sioned Rees, Llywodraeth Cymru

welshgov
www.gov.wales

Nina Ruddle, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

glyndwr
www.glyndwr.ac.uk

Lynne Moore, Adran Gwaith a Phensiynau