Aelodau BGC

Mae’r Bwrdd yn cynnwys Prif Swyddogion rhai o fudiadau sy’n gweithredu yn Sir Wrecsam.

Aelodau Statudol

NRW

Cadeirydd BGC

Lyndsey Rawlinson, Pennaeth Gweithredia dau Gogledd Ddwurain Cymru

WCBC logo

Cllr Hugh Jones,  Dirprwy Arweinydd y Cyngor

Ian Bancroft, Prif Weithredwr

fire

Simon Smith, Prif Swyddog Tân

BCUHB

Gary Doherty, Prif Weithredwr
Rob Smith,

 

Cyfranogwyr a wahoddir

avow

John Gallanders,

coleg-cabria

Sue Price, Pennaeth

NPS

Andy Jones, NW NPS

police

Superintendent Mark Pierce

nhswales

Dr Angela Tinkler, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

walescrc

Judith Magaw, NW LDU

welshgov

Sioned Rees, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

glyndwr

Nina Ruddle, Pennaeth Ymgysylltu a Pholisi Cyhoeddus

 

 

Jason Devonport, Pennaeth Integreddio, HMP Beryn

Lynne Moore, Cymorth Dusnes Dosbarth