Ein Wrecsam Ni, Ein Dyfodol Ni

Hoffech chi chwarae rhan yn y gwaith o wella Wrecsam?

Sut hoffech chi i Wrecsam fod ar eich cyfer chi eich hun, eich teulu, a chenedlaethau’r dyfodol?

Mae gennych gyfle i wneud gwahaniaeth, i ddweud eich dweud, a dweud wrthym sut yr hoffech chi i Wrecsam fod yn y dyfodol. Llenwch ein harolwg Ein Wrecsam Ni, Ein Dyfodol Ni a bydd yr atebion a roddwch, ynghyd ag ymchwil a data, yn cael eu defnyddio i greu asesiad llesiant, a fydd yn y dyfodol yn llywio ein cynllun llesiant. Bydd y cynllun hwn wedyn yn cael ei ddefnyddio i wneud newidiadau a llywio penderfyniadau dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.