Cynllun Lles Lleol

GWILIWCH: mae’r fideos yma yn esbonio beth yw’r cynllun lles..

Mae BGC Wrecsam wedi cymeradwyo eu cynllun Lles lleol a gellir dod o hyd i gopi yma.Ein Cynllun Lles 2018 – 2023

I baratoi ar gyfer y cynllun, mae asesiad o les economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol presennol ardal ddaearyddol y bwrdd wedi’i gynnal. Cyhoeddwyd Asesiad Lles Wrecsam yn Ebrill 2017.

Rydym nawr yng ngham pedwar o’r cyfnod ymgynghori – gallwch weld cam un i dri yma.

Yng ngham pedwar, rydym yn gofyn i chi

ar y Cynllun Lles drafft. Mae’r cynllun yn awgrymu camau y credwn y cyflawnir ar y ddau flaenoriaeth yr ydym yn eu cyflwyno.