Cynllun Lles Lleol

Mae’n rhaid i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam baratoi Cynllun Lles Lleol sy’n nodi nodau lleol a’r camau y mae’n eu cynnig i’w cyrraedd. Bydd y cynllun hwn wedi ei gyhoeddi erbyn mis Mai 2018.

I baratoi ar gyfer y cynllun, mae asesiad o les economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol presennol ardal ddaearyddol y bwrdd wedi’i gynnal. Cyhoeddwyd Asesiad Lles Wrecsam yn Ebrill 2017.

Rydym nawr yng ngham pedwar o’r cyfnod ymgynghori – gallwch weld cam un i dri yma.

Yng ngham pedwar, rydym yn gofyn i chi

ar y Cynllun Lles drafft. Mae’r cynllun yn awgrymu camau y credwn y cyflawnir ar y ddau flaenoriaeth yr ydym yn eu cyflwyno.