Cynllun Lles Lleol

GWILIWCH: mae’r fideos yma yn esbonio beth yw’r cynllun lles..

Mae BGC Wrecsam wedi cymeradwyo eu cynllun Lles lleol a gellir dod o hyd i gopi yma.

Ein Cynllun Lles 2018 – 2023

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam Adroddiad Blynyddol 2018-19

I baratoi ar gyfer y cynllun, mae asesiad o les economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol presennol ardal ddaearyddol y bwrdd wedi’i gynnal. Cyhoeddwyd Asesiad Lles Wrecsam yn Ebrill 2017.

Rydym nawr yng ngham pedwar o’r cyfnod ymgynghori – gallwch weld cam un i dri yma.