Asesiad o les ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, Ebrill 2022

Dyma’r ail asesiad lles i ni ei gynhyrchu fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Mae’r ddogfen hon yn asesu lles ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Dyma’r sail y byddwn yn ei defnyddio i ddatblygu cynllun i wella lles yn ein hardal

Asesiad-o-Les-ym-Mwrdeistref-Sirol-Wrecsam-Ebrill-2022-Cy